Cześć, jestem Kaziuk.
A poniżej jest moja broszura pt. „SŁOWO DIABŁA, czyli To co tak naprawdę jest napisane w Starym Testamencie”.
Moja broszura jest zamieszczona także na Wattpad

Strona tytułowa


„Czy ci ludzie, którzy stawiają Biblię jako wzór prawości moralnej, mają jakiekolwiek pojęcie o tym, co tak naprawdę jest w niej napisane?” – Richard Dawkins „Bóg urojony”

Kaziuk von Märchendorf
SŁOWO DIABŁA


czyli


To co tak naprawdę jest napisane w Starym TestamencieWszystkie cytaty są z Biblii Tysiąclecia.


Wstęp


„Bóg rozmawiał z Mojżeszem i powiedział mu: «Jam jest Jahwe».” Wj 6, 2


Część 1


„Gdy on (Lot) usilnie ich (dwóch aniołów w przebraniu) prosił, zgodzili się i weszli do jego domu. On zaś przygotował wieczerzę, poleciwszy upiec chleba przaśnego. I posilili się. Zanim jeszcze udali się na spoczynek, mieszkający w Sodomie mężczyźni, młodzi i starzy, ze wszystkich stron miasta, otoczyli dom, wywołali Lota i rzekli do niego: «Gdzie tu są ci ludzie, którzy przyszli do ciebie tego wieczoru? Wyprowadź ich do nas, abyśmy mogli z nimi poswawolić!». Lot, który wyszedł do nich do wejścia, zaryglowawszy za sobą drzwi, rzekł im: «Bracia moi, proszę was, nie dopuszczajcie się tego występku! Mam dwie córki, które jeszcze nie żyły z mężczyzną, pozwólcie, że je wyprowadzę do was; postąpicie z nimi, jak się wam podoba, bylebyście tym ludziom niczego nie czynili, bo przecież są oni pod moim dachem!»” Rdz 19, 3-8
Mój komentarz:
Dla współczesnych normalnych ludzi zachowanie się Lota w stosunku do swoich córek jest czymś szokującym i karygodnym. Ale to zachowanie się Lota jest przedstawione w pozytywnym świetle!!! – bo Lot zachowuje się zgodnie z naukami moralnymi Jahwe. Ale wiadomo, że jakie czasy i jaki naród, taki bóg czy diabeł i jego nauki moralne.

----------------------------------------------------------------------------------------

„«Bądź spokojny - rzekł starzec (do pewnego Żyda) - pozwól mi zaradzić wszystkim twoim potrzebom, ale nie spędzaj nocy na ulicy». Przyprowadził go więc do swego domu, osłom dał obrok, po czym umyli nogi, jedli i pili. Tymczasem, gdy oni rozweselali swoje serca, przewrotni mężowie tego miasta otoczyli dom, a kołacząc we drzwi rzekli do starca, gospodarza owego domu: «Wyprowadź męża, który przekroczył próg twego domu, chcemy z nim obcować». Człowiek ów, gospodarz domu, wyszedłszy do nich rzekł im: «Nie, bracia moi, proszę was, nie czyńcie tego zła, albowiem człowiek ten wszedł do mego domu, nie popełniajcie tego bezeceństwa. Oto jest tu córka moja, dziewica, oraz jego (tego Żyda) żona, wyprowadzę je zaraz, obcujcie z nimi i róbcie, co wam się wyda słuszne, tylko mężowi temu nie czyńcie tego bezeceństwa».” Sdz 19, 20-24
Mój komentarz:
To jest niemal identyczna żydowska perwera jak ta z opowiastki o Locie, co świadczy, że to są bujdy z żydowskiej d*** mające usprawiedliwić późniejsze mordy dokonane przez Żydów albo przez samego Jahwe, a przynajmniej w rojeniach jego czcicieli. Ale co innego jest tutaj istotne. Otóż najważniejsze jest to, że to zachowanie się Żydów w stosunku do córki i żony jest przedstawione w pozytywnym świetle!!! – bo oni zachowują się zgodnie z naukami moralnymi Jahwe. Ale wiadomo, że jakie czasy i jaki naród, taki bóg czy diabeł i jego nauki moralne.
Jednak najlepszy jest ciąg dalszy tej historii:

----------------------------------------------------------------------------------------

„Mężowie ci nie chcieli go usłuchać. Człowiek ten (ten Żyd) zatem zabrawszy swoją żonę wyprowadził ją na zewnątrz. A oni z nią obcowali i dopuszczali się na niej gwałtu przez całą noc aż do świtu. Puścili ją wolno dopiero wtedy, gdy wschodziła zorza. Kobieta owa, wracając o świcie, upadła u drzwi owego męża, gdzie był jej pan (znaczy się ten Żyd), i pozostała tam aż do chwili, gdy poczęło dnieć. Pan jej (znaczy się ten Żyd), wstawszy rano, otworzył drzwi domu i wyszedł chcąc wyruszyć w dalszą drogę, i ujrzał kobietę, swoją żonę, leżącą u drzwi domu z rękami na progu. «Wstań, a pojedziemy!» - rzekł do niej, lecz ona nic nie odpowiadała. Usadowiwszy ją przeto na ośle, zabrał się ów człowiek i wracał do swego domu. Przybywszy do domu, wziął nóż, i zdjąwszy żonę swoją, rozciął ją wraz z kośćmi na dwanaście sztuk i rozesłał po wszystkich granicach izraelskich. Wysłańcom swoim dał następujące polecenie: «Czy kiedykolwiek widziano podobną rzecz, począwszy od dnia, kiedy Izraelici wyszli z Egiptu, aż do dnia dzisiejszego? Zastanówcie się, naradźcie się i wypowiedzcie!» A wszyscy, którzy to widzieli, mówili: «Nigdy podobnej rzeczy nie było i nie widziano, od kiedy Izraelici opuścili Egipt, aż do dnia dzisiejszego».” Sdz 19, 25-30
Mój komentarz:
1. Żyd będąc mężem kobiety był jej panem i mógł robić z nią co tylko chciał – bo taka jest nauka moralna Jahwe. Ale wiadomo, że jakie czasy i jaki naród, taki bóg czy diabeł i jego nauki moralne.
2. Żeby chronić swoją parchatą d***, ten Żyd wyprowadził swoją żonę na zar*******. A gdy tą kobietę gwałcono przez całą noc, ten Żyd, jej mąż, sobie spał, a rano zwyczajnie chciał udać się w dalszą drogę jakby nigdy nic. A po powrocie do domu ten Żyd swoją żonę poćwiartował, a być może i zamordował, bo tu nie ma słowa o tym, że ona zmarła. A potem jej kawałki rozesłał jak wici do innych Żydów. Ale najważniejsze jest to, że działania tego Żyda są przedstawione w pozytywnym świetle!!! – bo to wszystko jest zgodne z naukami moralnymi Jahwe. Ale wiadomo, że jakie czasy i jaki naród, taki bóg czy diabeł i jego nauki moralne.


Część 2


„Jeśli się (mówi Jahwe do Żydów) bić będą mężczyźni, mężczyzna i jego brat, i zbliży się żona jednego z nich i - chcąc wyrwać męża z rąk bijącego - wyciągnie rękę i chwyci go za części wstydliwe, odetniesz jej rękę.” Pwt 25, 11-12
Mój komentarz:
Taka jest nauka moralna Jahwe. Ale wiadomo, że jakie czasy i jaki naród, taki bóg czy diabeł i jego nauki moralne.

----------------------------------------------------------------------------------------

„Jeśli ktoś (mówi Jahwe do Żydów) poślubi żonę, zbliży się do niej, a potem ją znienawidzi, zarzucając jej złe czyny, i zniesławi ją mówiąc: «Poślubiłem tę kobietę, a zbliżywszy się do niej, nie znalazłem u niej oznak dziewictwa» wtedy ojciec i matka młodej kobiety zaniosą dowody jej dziewictwa do bramy, do starszych miasta. Ojciec młodej kobiety odezwie się do starszych: «Dałem swą córkę temu człowiekowi za żonę, a on ją znienawidził. Oto zarzuca jej złe czyny, mówiąc: "Nie znalazłem u córki twej oznak dziewictwa". A oto są dowody dziewictwa mej córki» i rozłoży tkaninę przed starszymi miasta. Wtedy starsi miasta wezmą tego męża i ukarzą go. Skażą go na sto [syklów] srebra i dadzą je ojcu młodej kobiety, gdyż okrył niesławą dziewicę izraelską; pozostanie jego żoną i nie będzie jej mógł całe życie porzucić. Lecz jeśli oskarżenie to okaże się prawdziwym, bo nie znalazły się dowody dziewictwa młodej kobiety, wyprowadzą młodą kobietę do drzwi domu ojca i kamienować ją będą mężowie tego miasta, aż umrze.” Pwt 22, 13-21
Mój komentarz:
Dla Jahwe brak dowodów niewiny jest dowodem winy – to zaiste diabelska logika.
Ale tu ważniejsze są inne kwestie:
1. Jeżeli okazuje się, że Żyd kłamał, to Jahwe nakazuje Żydowi zapłacić grzywnę, ale nie kobiecie tylko jej ojcu, a gdy nie ma dowodów na to, że Żyd kłamał, to Jahwe nakazuje kobietę ukamienować. I taka jest nauka moralna Jahwe. Ale wiadomo, że jakie czasy i jaki naród, taki bóg czy diabeł i jego nauki moralne.
2. Jeżeli się okazuje, że Żyd kłamał, i chciał śmierci kobiety,i to poprzez ukamienowanie, to kobieta zmuszona jest przez Jahwe do pozostania żoną tego Żyda, który ją nienawidzi i ma mordercze zapędy względem niej. I taka jest nauka moralna Jahwe. Ale wiadomo, że jakie czasy i jaki naród, taki bóg czy diabeł i jego nauki moralne.
3. W całej tej sprawie kobieta, gdzie chodzi o jej życie, nie ma nic do gadania i jest przez Jahwe ubezwłasnowolniona – jest po prostu przedmiotem – a stronami są tylko Żyd jej mąż i Żyd jej ojciec. I taka jest nauka moralna Jahwe. Ale wiadomo, że jakie czasy i jaki naród, taki bóg czy diabeł i jego nauki moralne.
4. Ale jest jeszcze kwestia nakazu Jahwe ukamienowania tej kobiety akurat na progu domu jej ojca – to jest kolejna nauka moralna Jahwe. Ale wiadomo, że jakie czasy i jaki naród, taki bóg czy diabeł i jego nauki moralne.

----------------------------------------------------------------------------------------

„Jeśli (mówi Jahwe do Żydów) dziewica została zaślubiona mężowi, a spotkał ją inny jakiś mężczyzna w mieście i spał z nią, oboje wyprowadzicie do bramy miasta i kamienować ich będziecie, aż umrą: młodą kobietę za to, że nie krzyczała będąc w mieście, a tego mężczyznę za to, że zadał gwałt żonie bliźniego.” Pwt 22, 23-24
Mój komentarz:
1. Tu jest mowa o gwałcie, a nie o bzykaniu się za obopólną zgodą. Więc tu chodzi o to, że Jahwe nakazuje ukamienować zgwałconą kobietę za to, że nie krzyczała, zapewne pod groźbą śmierci. I taka jest nauka moralna Jahwe. Ale wiadomo, że jakie czasy i jaki naród, taki bóg czy diabeł i jego nauki moralne.
2. I jeszcze druga kwestia. Otóż w tym przypadku Żyd-gwałciciel nie jest karany przez Jahwe za zgwałcenie kobiety jako takiej, tylko za zgwałcenie mężatki, i pokrzywdzoną nie jest kobieta, tylko Żyd będący jej mężem – kobieta jest przez Jahwe ubezwłasnowolniona i ma status przedmiotu. I taka jest nauka moralna Jahwe. Ale wiadomo, że jakie czasy i jaki naród, taki bóg czy diabeł i jego nauki moralne.

----------------------------------------------------------------------------------------

„Jeśli (mówi Jahwe do Żydów) mężczyzna znajdzie młodą kobietę - dziewicę niezaślubioną - pochwyci ją i śpi z nią, a znajdą ich, odda ten mężczyzna, który z nią spał, ojcu młodej kobiety pięćdziesiąt syklów srebra i zostanie ona jego żoną. Za to, że jej gwałt zadał, nie będzie jej mógł porzucić przez całe swe życie.” Pwt 22, 28-29
Mój komentarz:
1. Jeżeli Żyd-gwałciciel zgwałcił pannę-dziewicę, to Jahwe nakazuje Żydowi-gwałcicielowi zapłacić określoną sumę pieniędzy, ale nie kobiecie, tylko jej ojcu, i to nie jest zadośćuczynienie dla kobiety, tylko dla jej ojca; i to jest kwota jaką Żyd-ojciec mógłby otrzymać w ramach wykupu córki-dziewicy od jej przyszłego męża. To pokazuje, że dla Żydów córki były towarem, a Żydowi-ojcu zgwałconej córki, i tym samym pozbawionej dziewictwa, Jahwe nakazuje po prostu zapłacić odszkodowanie za uszkodzenie towaru. I taka jest nauka moralna Jahwe. Ale wiadomo, że jakie czasy i jaki naród, taki bóg czy diabeł i jego nauki moralne.
2. I jeszcze druga kwestia. Otóż Jahwe nakazuje zgwałconej kobiecie zostać żoną gwałciciela, i ona nie ma nic do gadania, bo jest przez Jahwe ubezwłasnowolniona i ma status przedmiotu. I taka jest nauka moralna Jahwe. Ale wiadomo, że jakie czasy i jaki naród, taki bóg czy diabeł i jego nauki moralne.

----------------------------------------------------------------------------------------

„Rzekł Pan (znaczy się Jahwe) do Mojżesza: «Tak mów do Izraelitów: Gdy mąż ma żonę rozpustną i ta go zdradzi przez to, że inny mężczyzna z nią obcuje cieleśnie wylewając nasienie, a nie spostrzegł tego jej mąż, i dopuściła się nieczystości w ukryciu, gdyż nie było świadka, który by ją pochwycił na gorącym uczynku - gdy więc duch podejrzenia ogarnie męża i zacznie podejrzewać żonę swoją, w wypadku gdy rzeczywiście się splamiła, lub będzie ją posądzał, choć się nie splamiła - wówczas winien mąż przyprowadzić żonę swoją do kapłana. Wówczas rozkaże kapłan zbliżyć się kobiecie i stawi ją przed Panem. Następnie naleje kapłan wody świętej do naczynia glinianego, weźmie nieco pyłu znajdującego się na podłodze przybytku i rzuci go do wody. Wtedy zaprzysięgnie kobietę i powie do niej: Jeśli rzeczywiście żaden inny mężczyzna z tobą nie obcował i jeśliś się z innym nie splamiła nieczystością względem swego męża, wówczas woda goryczy i przekleństwa nie przyniesie ci szkody. Jeśli jednak byłaś niewierna swemu mężowi i stałaś się przez to nieczystą, ponieważ inny mężczyzna, a nie twój mąż, obcował z tobą, wylewając [nasienie] – wówczas przeklnie kapłan kobietę przysięgą przekleństwa i powie do niej: woda niosąca przekleństwo niech wniknie do twego wnętrza i niech sprawi, że spuchnie twoje łono, a biodra zwiotczeją. Teraz da kobiecie do picia wodę przeklętą: jeśli naprawdę stała się nieczystą i swojemu mężowi niewierną, woda wniknie w nią, sprawiając gorzki ból. Mąż będzie wtedy bez winy, a żona poniesie zasłużoną karę (czyli zostanie ukamienowana)».” Lb 5, 11-31
Mój komentarz:
Każdy Żyd mógł poddać swoją żonę takiemu diabelskiemu rytuałowi, i to bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji. A wynik tego diabelskiego rytuału – więc to czy kobieta zostanie ukamienowana, czy nie – zależał od tego co Żyd-kapłan wrzucił do wody. To pokazuje skalę dominacji Żydów nad kobietami, i to, że Żydzi mogli z każdą kobietą zrobić co tylko chcieli. I to wszystko jest zgodne z naukami moralnymi Jahwe. Ale wiadomo, że jakie czasy i jaki naród, taki bóg czy diabeł i jego nauki moralne.

----------------------------------------------------------------------------------------

„A gdy (Abraham) przebywał w Gerarze, mawiał o swej żonie Sarze: «Jest ona moją siostrą». Wobec tego Abimelek, król Geraru, wysłał [swoich] ludzi, by zabrali Sarę. Tej samej jednak nocy przyszedł Bóg (znaczy się Jahwe) do Abimeleka we śnie i powiedział do niego: «Umrzesz z powodu tej kobiety, którą zabrałeś, gdyż ona ma męża».” Rdz 20, 1-3
Mój komentarz:
Dla Jahwe problemem moralnym jest tylko to, że Abimelek porwał kobietę zamężną, a nie to, że porwał kobietę w sensie ogólnym; gdyby Sara była panną, i poślubiona przez porywacza przed bzyknięciem, to Jahwe w ogóle nie widziałby żadnego problemu – ewentualnie jakaś tylko zapłata należałaby się jej ojcu-Żydowi. Ale wiadomo, że jakie czasy i jaki naród, taki bóg czy diabeł i jego nauki moralne.

----------------------------------------------------------------------------------------

„Abimelek, który jeszcze nie zbliżył się do niej (Sary), rzekł: «Panie (znaczy się Jahwe), czy miałbyś także ukarać śmiercią ludzi niewinnych? Przecież on (Abraham) mi mówił: "Ona jest moją siostrą." Uczyniłem to w prostocie serca i z rękami czystymi». Wtedy Bóg (znaczy się Jahwe) rzekł do niego: «I ja wiem, że uczyniłeś to w prostocie serca».” Rdz 20, 4-6
Mój komentarz:
Dla Jahwe kobietę niezamężną w prostocie serca można sobie tak po prostu wziąć, byle przed bzyknięciem ją poślubić. I taka jest nauka moralna Jahwe. Ale wiadomo, że jakie czasy i jaki naród, taki bóg czy diabeł i jego nauki moralne.

----------------------------------------------------------------------------------------

„Kiedy Juda ją (Tamar) ujrzał, pomyślał, że jest ona nierządnicą, gdyż miała twarz zasłoniętą. Skręciwszy ku niej przy drodze, rzekł: «Pozwól mi zbliżyć się do ciebie (znaczy się bzyknąć)» - nie wiedział bowiem, że to jego synowa. A ona zapytała: «Co mi dasz za to, że się zbliżysz do mnie (znaczy się bzykniesz mnie)?» Powiedział: «Przyślę ci koźlątko ze stada».” Rdz 38, 15-17
„Po około trzech miesiącach doniesiono Judzie: «Twoja synowa Tamar stała się nierządnicą i nawet stała się brzemienną z powodu czynów nierządnych». Juda rzekł: «Wyprowadźcie ją i spalcie!»” Rdz 38, 24
Mój komentarz:
Tamar udawała rytualną nierządnicę czyli profesjonalną prostytutkę; i zgodnie z naukami moralnymi Jahwe każdy Żyd mógł bzykać na boku takie profesjonalne prostytutki do woli, pod warunkiem, że miał wystarczającą ilość koźlątek. Z drugiej strony, nauka moralna Jahwe jest taka, że jak kobieta – nie będąca profesjonalną prostytutką powołaną przez Jahwe do zaspokajania potrzeb Żydów – się bzyknie na boku, to należy ją spalić na stosie. Ale wiadomo, że jakie czasy i jaki naród, taki bóg czy diabeł i jego nauki moralne.


Część 3


„Rzekł Pan (znaczy się Jahwe) do Mojżesza: «Jak z wrogiem obchodź się z Madianitami i wyniszcz ich».” Lb 25, 17
„Rzekł więc Mojżesz do ludu: «Przygotujcie spośród siebie mężów na wyprawę wojenną przeciw Madianitom; mają im wymierzyć pomstę Pana (znaczy się Jahwe).” Lb 31, 1-4
„Według rozkazu, jaki otrzymał Mojżesz od Pana (znaczy się od Jahwe), wyruszyli (Żydzi) przeciw Madianitom i pozabijali wszystkich mężczyzn. Zabili również królów madianickich. Następnie uprowadzili w niewolę kobiety i dzieci madianickie oraz zagarnęli jako łup wszystko ich bydło, stada i cały majątek. Spalili wszystkie miasta, które tamci zamieszkiwali, i wszystkie obozowiska namiotów. Zabrawszy następnie całą zdobycz, cały łup złożony z ludzi i zwierząt, przyprowadzili jeńców, zdobycz i łup do Mojżesza i całej społeczności Izraelitów.” Lb 31, 7-12
„I rozgniewał się Mojżesz na dowódców wojska, na tysiączników i setników, którzy wracali z wyprawy wojennej. Rzekł do nich: «Jakże mogliście zostawić przy życiu wszystkie kobiety? One to za radą Balaama spowodowały, że Izraelici ze względu na Peora dopuścili się niewierności wobec Pana (znaczy się Jahwe). Sprowadziło to plagę na społeczność Pana (znaczy się Jahwe). Zabijecie więc spośród dzieci wszystkich chłopców, a spośród kobiet te, które już obcowały z mężczyzną. Jedynie wszystkie dziewczęta, które jeszcze nie obcowały z mężczyzną, zostawicie dla siebie przy życiu. Lb 31, 14-18
Mój komentarz:
Jahwe zesłał na Żydów plagę za to, że Żydzi odchodzili od kultu Jahwe (Lb 25, 8-11), i Jahwe każe pomścić się Żydom na tych, którzy ich odciągali od Jahwe, bo to spowodowało plagę – zaiste diabelska jest logika Jahwe.
Ale tu są ważniejsze rzeczy:
1. Całe to ludobójstwo i łupiestwo dokonane przez Żydów nastąpiło nie tylko z nakazu Jahwe, ale było zgodne z naukami moralnymi Jahwe. Ale wiadomo, że jakie czasy i jaki naród, taki bóg czy diabeł i jego nauki moralne.
2. Jest jeszcze kwestia tych dziewic, którymi Mojżesz w imieniu Jahwe obdarował Żydów jako żywymi lalkami do r*******. To także jest zgodne z naukami moralnymi Jahwe. Ale wiadomo, że jakie czasy i jaki naród, taki bóg czy diabeł i jego nauki moralne.
3. Tam musiały dziać się dantejskie sceny, bo przecież dzieci były z matkami, które szły pod nóż wraz z synami, a córki gdy okazało się, że nie są dziewicami – i przecież ci Żydzi musieli to sprawdzać, w szczególności w przypadku wyrośniętych dzierlatek. Więc pewnie było tak, że najpierw Żydzi wyrżnęli wszystkie starsze kobiety i chłopców, a potem wybiórczo wyrzynali te młode kobiety, które nie przeszły testu dziewictwa. I to wszystko w zgodzie z naukami moralnymi Jahwe. Ale wiadomo, że jakie czasy i jaki naród, taki bóg czy diabeł i jego nauki moralne.

----------------------------------------------------------------------------------------

„Zdobycz, którą wojownicy wzięli jako łup, składała się z sześciuset siedemdziesięciu pięciu tysięcy owiec, siedemdziesięciu dwóch tysięcy wołów, sześćdziesięciu i jednego tysiąca osłów, a osób, czyli dziewcząt, które jeszcze nie obcowały z mężczyzną, było razem trzydzieści dwa tysiące.” Lb31, 32-35
Mój komentarz:
To pokazuje skalę tej rabunkowej eksterminacji dokonanej przez Żydów na rozkaz Jahwe. I oczywiście wszystko to w zgodzie z naukami moralnymi Jahwe. Ale wiadomo, że jakie czasy i jaki naród, taki bóg czy diabeł i jego nauki moralne.

----------------------------------------------------------------------------------------

„Połowa przypadająca w udziale tym, którzy brali udział w wyprawie wojennej, wynosiła: trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset owiec. Z tego oddali Panu (znaczy się Jahwe) sześćset siedemdziesiąt pięć sztuk; trzydzieści sześć tysięcy wołów - z czego oddali Panu (znaczy się Jahwe) siedemdziesiąt dwie sztuki; trzydzieści tysięcy pięćset osłów, z czego oddali Panu (znaczy się Jahwe) sześćdziesiąt i jedną sztukę. Wreszcie szesnaście tysięcy osób (znaczy się dziewic), z czego oddali Panu (znaczy się Jahwe) trzydzieści dwie osoby (znaczy się dziewice).” Lb 31, 36-40
Mój komentarz:
Jahwe był bardzo zadowolony, a z dziewic w szczególności. Ale wiadomo, że jakie czasy i jaki naród, taki bóg czy diabeł.


Część 4


„«Jestem sługą Abrahama. Pan (znaczy się Jahwe) w szczególny sposób błogosławił memu panu, toteż stał się on zamożny: dał mu owce, woły, srebro, złoto, niewolników, niewolnice, wielbłądy i osły».” Rdz 24, 34-35
Mój komentarz:
1. Stary Testament ocieka niewolnictwem. A dla Jahwe niewolnictwo jest nie tylko moralne, ale Jahwe jest jego wielkim orędownikiem. Ale wiadomo, że jakie czasy i jaki naród, taki bóg czy diabeł.
2. I oczywiście należy domniemywać, że sługa Abrahama wymienił jego inwentarz wedle ważności w oczach Jahwe, który go tym inwentarzem obdarzył zgodnie z naukami moralnymi Jahwe. Ale wiadomo, że jakie czasy i jaki naród, taki bóg czy diabeł i jego nauki moralne.

----------------------------------------------------------------------------------------

„Rzekła więc Saraj do Abrama: «Ponieważ Pan (znaczy się Jahwe) zamknął mi łono, abym nie rodziła, zbliż się do mojej niewolnicy; może z niej będę miała dzieci».” Rdz 16, 2
„Jakub rozgniewał się na Rachelę i odparł: «Czyż to ja, a nie Bóg, odmawiam ci potomstwa?» Wtedy ona powiedziała: «Mam niewolnicę Bilhę. Zbliż się do niej (znaczy się bzyknij ją), aby urodziła dzieci na moich kolanach; chociaż w ten sposób będę miała od ciebie potomstwo». Dała mu więc swą niewolnicę Bilhę za żonę, i Jakub zbliżył się do niej (znaczy się bzyknął ją).” Rdz 30, 2-4
„Lea widząc, że przestała rodzić, wzięła swą niewolnicę Zilpę i dała ją Jakubowi za żonę. Zilpa, niewolnica Lei, urodziła Jakubowi syna.” Rdz 30, 9-10
Mój komentarz:
Nauka moralna Jahwe jest taka, że przed bzyknięciem Żyd-właściciel rozpłodowej niewolnicy musi wziąć ją za żonę – co w niczym nie zmienia jej położenia, bo dalej jest niewolnicą – a jednocześnie ta kobieta nie ma nic do gadania, bo przecież jest niewolnicą. Ale wiadomo, że jakie czasy i jaki naród, taki bóg czy diabeł i jego nauki moralne.

----------------------------------------------------------------------------------------

„Abram rzekł do Saraj: «Przecież niewolnica twoja jest w twojej mocy: postąp z nią, jak będziesz uważała za dobre».” Rdz 16, 6
Mój komentarz:
Abram tak mówi do swojej żony Saraj, bo taka jest nauka moralna Jahwe. Ale wiadomo, że jakie czasy i jaki naród, taki bóg czy diabeł i jego nauki moralne.

----------------------------------------------------------------------------------------

„«Nie będziesz (mówi Jahwe do Żydów pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego».” Wj 20, 17
„Jeśli (mówi Jahwe do Żydów) kupisz niewolnika - Hebrajczyka (znaczy się Żyda), będzie służył sześć lat, w siódmym roku zwolnisz go bez wykupu. Jeśli przyszedł sam, odejdzie sam, a jeśli miał żonę, odejdzie z żoną. Lecz jeśli jego pan dał mu żonę, która zrodziła mu synów i córki, żona jak i dzieci będą należeć do pana, a on odejdzie sam. A jeśliby niewolnik oświadczył wyraźnie: "Miłuję mojego pana, moją żonę i moje dzieci i nie chcę odejść wolny", wówczas zaprowadzi go pan przed Boga i zawiedzie do drzwi albo do bramy, i przekłuje mu pan jego ucho szydłem, i będzie niewolnikiem jego na zawsze.” Wj 21, 2-6
„Jeśliby (mówi Jahwe do Żydów) wół pobódł mężczyznę lub kobietę tak, iż ponieśliby śmierć, wówczas wół musi być ukamienowany. Gdyby zaś wół zabódł niewolnika lub niewolnicę, jego właściciel winien wypłacić ich panu trzydzieści syklów srebrnych, wół zaś będzie ukamienowany.” Wj 21, 28-32
Mój komentarz:
To są przykładowe nauki moralne Jahwe. Ale wiadomo, że jakie czasy i jaki naród, taki bóg czy diabeł i jego nauki moralne.

----------------------------------------------------------------------------------------

„Kto by (mówi Jahwe do Żydów) pobił kijem swego niewolnika lub niewolnicę, tak iż by zmarli pod jego ręką, winien być surowo ukarany. A jeśliby pozostali przy życiu jeden czy dwa dni, to nie będzie podlegał karze, gdyż są jego własnością.” Wj 21, 20-21
Mój komentarz:
Zatem nauka moralna Jahwe jest taka, że Żyd może bić niewolników, a nawet zatłuc ich na śmierć, byle by tylko pożyli jeszcze chociaż jeden dzień. Ale wiadomo, że jakie czasy i jaki naród, taki bóg czy diabeł i jego nauki moralne.


Część 5


„Jeżeli (mówi Jahwe do Żydów) kto poświęci co ze swej własności dla Pana jako "cherem": człowieka, bydlę albo część gruntu dziedzicznego - to ta rzecz nie będzie sprzedana ani wykupiona. Każde "cherem" jest rzeczą najświętszą dla Pana (znaczy się dla Jahwe). Żaden człowiek, który jest poświęcony dla Pana (znaczy się dla Jahwe) jako "cherem", nie może być wykupiony. Musi on być zabity.” Kpł 27, 28-29
Mój komentarz:
1. Ten "cherem" było klątwą nakładaną przez Jahwe na mieszkańców podbijanych przez Żydów terenów. Ci ludzie byli poświęcani przez Jahwe dla Jahwe, a po zdobyciu miasta byli mordowani przez żydowską hordę. Więc to były rytualne mordy – ci mordowani ludzie byli po prostu składani w ofierze dla Jahwe (o tym rytualnym mordownictwie dla Jahwe będzie w następnej części). A to, że te rytualne mordowanie nie odbywało się na ołtarzu, tak jak to robili na przykład azteccy kapłani, nie ma żadnego znaczenia. Więc to rytualne mordownictwo uprawiane przez Żydów dla Jahwe niczym zasadniczo nie różniło się od rytualnego mordownictwa uprawianego przez Azteków dla swoich bogów. Ale różnica jest w skali. Otóż Żydzi rytualnie zamordowali dla Jahwe setki tysięcy ludzi, a raczej miliony – o czym właśnie będzie w następnej części. I oczywiście wszystko to zgodnie z naukami moralnymi Jahwe. Ale wiadomo, że jakie czasy i jaki naród, taki bóg czy diabeł i jego nauki moralne.
2. Ale tu podstawową kwestią jest to, że Żydzi mogli poświęcać dla Jahwe swoją własność jako "cherem". Więc, gdy jakiś Żyd poświęcił dla Jahwe jako "cherem" swojego niewolnika, albo córkę czy syna – bo przecież zgodnie z naukami moralnymi Jahwe dzieci Żyda były jego własnością i mógł on robić z nimi co tylko chciał – to kapłani Jahwe takiego delikwenta z nakazu Jahwe zabijali, a najprawdopodobniej zarzynali jak barana. I oczywiście wszystko to zgodnie z naukami moralnymi Jahwe. Ale wiadomo, że jakie czasy i jaki naród, taki bóg czy diabeł i jego nauki moralne.
3. I jeszcze jedno. W Biblii Tysiąclecia jest przypis odnoszący się do tego przytoczonego przeze mnie fragmentu, oto on:
„Mowa o klątwie oficjalnej, bo ofiary z ludzi były zakazane przez prawo (por. Kpł 18, 21).”
A ta rzekomo zakazująca składania ofiar z ludzi treść, do której odwołuje się ten przypis, jest taka:
„Nie będziesz dawał dziecka swojego, aby było przeprowadzone przez ogień dla Molocha, nie będziesz w ten sposób bezcześcił imienia Boga swojego. Ja jestem Pan!” Kpł 18, 21
Tylko, że ta treść nie jest zakazem składania ofiar z ludzi, jak kłamliwie twierdzą autorzy tego przypisu, tylko zakazem palenia własnych dzieci w ofierze dla Molocha, i niczym więcej. Więc jest oczywiste, że ten przypis jest ściemą mającą na celu zakłamanie znaczenia tego przedstawionego przeze mnie fragmentu.
Zresztą takich zakazów i dezaprobaty Jahwe wobec palenia własnych dzieci w ofierze dla Molocha jest dużo więcej: Pwt 18, 10; Pwt 12, 31; 2 Krl16, 3; 2 Krl 17, 17; 2 Krl 33, 6; Jr 7, 31; Jr 19, 5. Ale w całym Starym Testamencie nie ma ani słowa o tym, że Jahwe jest przeciwnikiem składania ofiar z ludzi dla Jahwe. Jedynym wyjaśnieniem tego jest to, że takie ofiary składano. I wygląda to tak, że redaktorzy Starego Testamentu byli temu przeciwni, ale z drugiej strony nie mogli napisać wprost, że takich ofiar nie składano – bo Żydzi w tamtych czasach powszechnie wiedzieli, że składano – więc lawirowali i ściemniali. Taką lawirującą ściemą jest na przykład następny fragment.

----------------------------------------------------------------------------------------

„Bóg (znaczy się Jahwe) wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego: «Abrahamie!» A gdy on odpowiedział: «Oto jestem» - powiedział: «Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jakie ci wskażę». Nazajutrz rano Abraham osiodłał swego osła, zabrał z sobą dwóch swych ludzi i syna Izaaka, narąbał drzewa do spalenia ofiary i ruszył w drogę do miejscowości, o której mu Bóg (znaczy się Jahwe) powiedział. Na trzeci dzień Abraham,spojrzawszy, dostrzegł z daleka ową miejscowość. I wtedy rzekł do swych sług: «Zostańcie tu z osłem, ja zaś i chłopiec pójdziemy tam, aby oddać pokłon Bogu (znaczy się Jahwe), a potem wrócimy do was». Abraham, zabrawszy drwa do spalenia ofiary, włożył je na syna swego Izaaka, wziął do ręki ogień i nóż, po czym obaj się oddalili. Izaak odezwał się do swego ojca Abrahama: «Ojcze mój!» A gdy ten rzekł: «Oto jestem, mój synu» - zapytał: «Oto ogień i drwa, a gdzież jest jagnię na całopalenie?» Abraham odpowiedział: «Bóg (znaczy się Jahwe) upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój». I szli obydwaj dalej. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg (znaczy się Jahwe) wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy Anioł Pański zawołał na niego z nieba i rzekł: «Abrahamie, Abrahamie!» A on rzekł: «Oto jestem». [Anioł] powiedział mu: «Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego! Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś Mi nawet twego jedynego syna».” Rdz 20, 1-12
Mój komentarz:
To dla współczesnych ściemniaczy ma właśnie świadczyć, że Jahwe był przeciwny składaniu ofiar z ludzi. Tylko, że z tego nic takiego nie wynika, a wręcz przeciwnie. Bo tu się rodzi pytanie: skąd w ogóle taki pomysł Jahwe, i dlaczego Abraham tak ochoczo i bez żadnego zdziwienia wziął się za złożenie w ofierze własnego syna? Jedyną sensowną odpowiedzią jest to, że dawni Żydzi mieli w zwyczaju składać ofiary z pierworodnych synów dla Jahwe w jakiś szczególnych miejscach – a przynajmniej w jakiś szczególnych okolicznościach – a późniejsi czciciele Jahwe redagujący Stary Testament wymyślili taką lawiracyjno-ściemniającą opowiastkę mającą na celu ukryć prawdziwą naturę Jahwe i jego prawdziwą moralność. Ale wiadomo, że jakie czasy i jaki naród, taki bóg czy diabeł i jego moralność.

----------------------------------------------------------------------------------------

„Mojżesz powiedział: «Tak mówi Pan (znaczy się Jahwe): O północy przejdę przez Egipt. I pomrą wszyscy pierworodni w ziemi egipskiej od pierworodnego syna faraona, który siedzi na swym tronie, aż do pierworodnego niewolnicy, która jest zajęta przy żarnach, i wszelkie pierworodne bydła».” Wj 11, 4-5
„«Tej nocy (mówi Jahwe) przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej od człowieka aż do bydła».” Wj 12, 12
„O północy Pan (znaczy się Jahwe) pozabijał wszystko pierworodne Egiptu: od pierworodnego syna faraona, który siedzi na swym tronie, aż do pierworodnego tego, który był zamknięty w więzieniu, a także wszelkie pierworodne z bydła.” Wj 12, 29
Mój komentarz:
1. Jahwe to jest masowy morderca, a przynajmniej fikcyjny masowy morderca. Ale wiadomo, że jakie czasy i jaki naród, taki bóg czy diabeł.
2. Ale tu się rodzi pytanie: dlaczego Jahwe mordował akurat pierworodnych? Odpowiedź jest oczywista, gdy przyjmie się, że dawni Żydzi składali Jahwe w ofierze swoich pierworodnych synów, bo Jahwe jest bardzo łasy na pierworodnych, o czym Jahwe mówi wprost w następnych trzech cytatach.

----------------------------------------------------------------------------------------

„Pan (znaczy się Jahwe) tak powiedział do Mojżesza: «Poświęćcie Mi wszystko pierworodne. U synów Izraela do Mnie należeć będą pierwociny łona matczynego - zarówno człowiek, jak i zwierzę».” Wj 13, 1-2
„«Do Mnie (mówi Jahwe do Żydów) bowiem należy wszystko, co jest pierworodne. W dniu, kiedy zabijałem wszystko, co było pierworodne w ziemi egipskiej, poświęciłem dla siebie wszystko pierworodne w Izraelu, począwszy od człowieka aż do bydlęcia. Do mnie należą; Ja jestem Pan».” Lb 3, 12-13
„«I oddasz (mówi Mojżesz do Żydów z polecenia Jahwe) wszelkie pierwociny łona matki dla Pana (znaczy się Jahwe) i wszelki pierwszy płód bydła, jaki będzie u ciebie; co jest rodzaju męskiego, należy do Pana (znaczy się Jahwe). Lecz pierworodny płód osła wykupisz jagnięciem, a jeślibyś nie chciał wykupić, to musisz mu złamać kark. Pierworodnych ludzi z synów twych wykupisz».” Wj 13, 12-13
Mój komentarz:
Ten zwyczaj wykupywania pierworodnych synów, zamiast ich zarzynania na ołtarzu, był zapewne innowacją wprowadzoną przez kapłanów Jahwe w realiach cywilizowanego Egiptu, w którym składanie takich ofiar było z pewnością karane śmiercią. To dla kapłanów Jahwe miało tą zaletę, że w ten sposób dymali na kasę Żydów. A wszystko to w imię nauk moralnych Jahwe. Ale wiadomo, że jakie czasy i jaki naród, taki bóg czy diabeł i jego nauki moralne.

----------------------------------------------------------------------------------------

Jefte złożył też ślub Panu (znaczy się Jahwe): «Jeżeli sprawisz, że Ammonici wpadną w moje ręce, wówczas ten, kto [pierwszy] wyjdzie od drzwi mego domu, gdy w pokoju będę wracał z pola walki z Ammonitami, będzie należał do Pana (znaczy się Jahwe) i złożę z niego ofiarę całopalną». Wyruszył więc Jefte przeciw Ammonitom zmuszając ich do walki i Pan (znaczy się Jahwe) wydał ich w jego ręce. Była to klęska straszna. Gdy potem wracał Jefte do Mispa, do swego domu, oto córka jego wyszła na spotkanie. Ujrzawszy ją rozdarł swe szaty mówiąc: «Ach, córko moja! Wielki ból mi sprawiasz! Oto bowiem nierozważnie złożyłem Panu (znaczy się Jahwe) ślub, którego nie będę mógł odmienić!» Odpowiedziała mu ona: «Ojcze mój! Skoro ślubowałeś Panu (znaczy się Jahwe), uczyń ze mną zgodnie z tym, co wyrzekłeś własnymi ustami, skoro Pan (znaczy się Jahwe) pozwolił ci dokonać pomsty na twoich wrogach, Ammonitach!» Nadto rzekła do swego ojca: «Pozwól mi uczynić tylko to jedno: puść mnie na dwa miesiące, a ja udam się na góry z towarzyszkami moimi, aby opłakać moje dziewictwo» «Idź!» - rzekł do niej. I pozwolił jej oddalić się na dwa miesiące. Poszła więc ona i towarzyszki jej i na górach opłakiwała swoje dziewictwo. Minęły dwa miesiące i wróciła do swego ojca, który wypełnił na niej swój ślub i tak nie poznała pożycia z mężem.” Sdz 11, 29-39
Mój komentarz:
Odnośnie tego fragmentu przeczytałem tekst autorstwa jakichś zaklinaczy faktów w którym wywodzą, że to złożenie człowieka w ofierze całopalnej dla Jahwe jest przekłamaniem tłumaczy, a chodziło jedynie o ofiarowanie przez Jefte dziewictwa córki dla Jahwe, tak że nie mogła się bzykać do końca życia, i to ona tak opłakiwała. Tylko, że Jefte nie mógł wiedzieć, że to jego jedyna córka nadejdzie jako pierwsza; mało tego, on rozpacza z tego powodu, i mówi, że złożenie tego ślubu było nierozważne – więc jest oczywiste, że Jefte składając to ślubowanie nie miał na myśli córki. Tak więc cały ten wywód zaklinaczy faktów jest oczywistym idiotyzmem. Jefte po prostu ślubował złożyć w ofierze dla Jahwe pierwszego człowieka, który wyjdzie z jego domu, mając pewnie na myśli niewolnika czy niewolnicę.
W czasach, gdy redagowano Stary Testament Żydzi powszechnie wiedzieli, że Jefte złożył swoją córkę w ofierze dla Jahwe, więc redaktorzy Starego Testamentu nie mogli tego pominąć, ale mogli polawirować i pościemniać – i tak zrobili. A wszystko po to żeby ukryć prawdziwą naturę i prawdziwą moralność Jahwe. Ale wiadomo, że jakie czasy i jaki naród, taki bóg czy diabeł i jego moralność.

O składaniu ofiar z ludzi przez dawnych Żydów dla Jahwe mówi profesor od tych spraw w filmiku na YouTube pt. „Początki judaizmu – z jakich kultów zrodził się potężny Bóg Izraela?”


Część 6


„Gdy Pan, Bóg twój (mówi Jahwe do Żydów), wprowadzi cię do ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść, usunie liczne narody przed tobą: Chetytów, Girgaszytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebusytów: siedem narodów liczniejszych i potężniejszych od ciebie. Pan, Bóg twój (znaczy się Jahwe), odda je tobie, a ty je wytępisz, obłożysz je klątwą, nie zawrzesz z nimi przymierza i nie okażesz im litości.” Pwt 7, 1-3
Wytępisz wszystkie narody (mówi Jahwe do Żydów), które ci daje Pan, Bóg twój (znaczy się Jahwe). Nikt się z nich nie ostoi przed tobą, aż ich wytępisz.” Pwt 7, 16 i 24
Mój komentarz:
Jahwe osobiście, a przynajmniej w rojeniach swoich czcicieli, szczuje Żydów do całkowitej eksterminacji siedmiu narodów. I wszystko to w zgodzie z naukami moralnymi Jahwe. Ale wiadomo, że jakie czasy i jaki naród, taki bóg czy diabeł i jego nauki moralne.

----------------------------------------------------------------------------------------

„Lud (znaczy się Żydzi) wzniósł okrzyk wojenny i zagrano na trąbach. Skoro tylko usłyszał lud dźwięk trąb, wzniósł gromki okrzyk wojenny i mury (Jerycha) rozpadły się na miejscu. A lud (horda Żydów) wpadł do miasta, każdy wprost przed siebie, i tak zajęli miasto. I na mocy klątwy przeznaczyli na [zabicie] ostrzem miecza wszystko, co było w mieście: mężczyzn i kobiety, młodzieńców i starców, woły, owce i osły.” Joz 6, 17-19
Mój komentarz:
1. Horda żydowska wymordowała całe miasto, bo tak im nakazał Jahwe. I oczywiście postępowali oni zgodnie z naukami moralnymi Jahwe. Ale wiadomo, że jakie czasy i jaki naród, taki bóg czy diabeł i jego nauki moralne.
2. I to właśnie jest to rytualne mordownictwo dla Jahwe z nakazu Jahwe. I oczywiście to wszystko zgodnie z naukami moralnymi Jahwe. Ale wiadomo, że jakie czasy i jaki naród, taki bóg czy diabeł i jego nauki moralne.

----------------------------------------------------------------------------------------

„Ogółem poległych tego dnia, mężczyzn i kobiet, było dwanaście tysięcy, czyli wszyscy mieszkańcy Aj. Jozue zaś nie cofnął ręki, w której trzymał oszczep, dopóki nie zgładzono, na skutek obłożenia klątwą, wszystkich mieszkańców Aj. A Jozue spalił Aj i uczynił z niego rumowisko na wieki, pustkowie aż do dnia dzisiejszego. Króla Aj powiesił na drzewie aż do wieczora.” Joz 8, 25-29
Mój komentarz:
1. Tak więc żydowska banda Jahwe, z rozkazu Jahwe wymordowała kolejne całe miasto. I oczywiście to wszystko zgodnie z naukami moralnymi Jahwe. Ale wiadomo, że jakie czasy i jaki naród, taki bóg czy diabeł i jego nauki moralne.
2 .I to właśnie też jest to rytualne mordownictwo dla Jahwe. I oczywiście to wszystko zgodnie z naukami moralnymi Jahwe. Ale wiadomo, że jakie czasy i jaki naród, taki bóg czy diabeł i jego nauki moralne.

----------------------------------------------------------------------------------------

„Tego samego dnia Jozue zdobył Makkedę i pobił ją ostrzem miecza, króla zaś jej i wszystkich żywych w mieście obłożył klątwą, tak że nikt nie ocalał. A z królem Makkedy postąpił tak, jak z królem Jerycha. Następnie Jozue z całym Izraelem udał się z Makkedy do Libny i natarł na Libnę. I wydał ją Pan (znaczy się Jahwe) w ręce Izraela wraz z jej królem; zdobyli ją ostrzem miecza i zabili wszystkich żyjących, tak że nikt nie ocalał; a z królem jej postąpił tak, jak postąpił z królem Jerycha. Jozue z całym Izraelem udał się następnie z Libny do Lakisz, obległ je i natarł na nie. I wydał Pan (znaczy się Jahwe) również Lakisz w ręce Izraela, który na drugi dzień zdobył je i zabił ostrzem miecza wszystkich żyjących w nim, zupełnie tak, jak uczynił z Libną. Wówczas Horan, król Gezer, przybył, aby wspomóc Lakisz, lecz Jozue zadał mu taką klęskę, iż z jego ludu nikt nie ocalał. Później Jozue, a z nim cały Izrael udali się z Lakisz do Eglonu, oblegli go i natarli na niego. Zdobyli go tego samego dnia i pobili ostrzem miecza. Wszystko, co w nim żyło, tegoż dnia zostało obłożone klątwą (a następnie rytualnie wymordowane dla Jahwe), zupełnie tak, jak w Lakisz. Z Eglonu udał się Jozue, a z nim cały Izrael do Hebronu i natarł na niego. I zdobyli go, i porazili ostrzem miecza jego króla i wszystkich mieszkańców przyległych jego miast, niepozostawiając nikogo przy życiu, jak uczynił [Jozue] z Eglonem. Miasto i wszystko, co w nim żyło, zostało również obłożone klątwą. Jozue wraz z całym Izraelem wrócił do Debiru i natarł na niego. I zdobył go wraz z jego królem i wszystkimi przyległymi doń miastami: pobili go ostrzem miecza i obłożyli klątwą wszystko, co w nim żyło, nie oszczędzając nikogo. Jak postąpił z Hebronem, tak uczynił z Debirem i jego królem, jak przedtem uczynił z Libną i jej królem. W ten sposób Jozue podbił cały kraj: wzgórza i Negeb, Szefelę, i stoki górskie i wszystkich ich królów. Nie pozostawił nikogo przy życiu i obłożył klątwą wszystko, co żyło, jak rozkazał Pan, Bóg Izraela (znaczy się Jahwe).” Joz 10, 28-40
Mój komentarz:
1. Żydowska banda z rozkazu Jahwe dokonała planowej czystki etnicznej na gigantyczną skalę. I oczywiście to wszystko zgodnie z naukami moralnymi Jahwe. Ale wiadomo, że jakie czasy i jaki naród, taki bóg czy diabeł i jego nauki moralne.
2. A wszyscy ci ludzie zostali rytualnie zamordowani dla Jahwe. I oczywiście to wszystko zgodnie z naukami moralnymi Jahwe. Ale wiadomo, że jakie czasy i jaki naród, taki bóg czy diabeł i jego nauki moralne.

----------------------------------------------------------------------------------------

„W tym samym czasie Jozue cofnął się i zdobył Chasor, a króla jego zabił mieczem. Ostrzem miecza pobili wszystko co żywe, obłożywszy klątwą. Nie pozostawiono żadnej żywej duszy, a Chasor spalono. Wszystkie jednak miasta, położone na wzgórzach, nie zostały przez Izraelitów spalone, z wyjątkiem Chasoru, spalonego przez Jozuego. Całą zdobycz tych miast i bydło podzielili Izraelici pomiędzy siebie, lecz wszystkich ludzi zgładzili ostrzem miecza doszczętnie, nie zostawiając żadnej żywej duszy. To, co Pan (znaczy się Jahwe) rozkazał słudze swemu Mojżeszowi, a Mojżesz rozkazał Jozuemu, Jozue wykonał, niczego nie zaniedbując z tego wszystkiego, co rozkazał Pan (znaczy się Jahwe) Mojżeszowi.” Joz 11, 10-15
Mój komentarz:
1. Tu znowu z rozkazu Jahwe Żydzi rytualnie wymordowali dla Jahwe mieszkańców kolejnego miasta. I oczywiście to wszystko zgodnie z naukami moralnymi Jahwe. Ale wiadomo, że jakie czasy i jaki naród, taki bóg czy diabeł i jego nauki moralne.
2. Ale z tego fragmentu wynika, że skoro Żydzi nie zostawili żadnej żywej duszy, a jednocześnie zostawili siebie, to znaczy, że Żydzi nie mają duszy. A skoro Żydów stworzył Jahwe, to Jahwe był tym, który nie dał Żydom duszy.


Część 7


„Oznacz (mówi Jahwe do Mojżesza) ludowi (znaczy się Żydom) granice dokoła góry i powiedz mu: Strzeżcie się wstępować na górę i dotykać jej podnóża, gdyż kto by się dotknął góry, będzie ukarany śmiercią. Nie dotknie go ręka, lecz winien być ukamienowany lub przebity strzałą».” Wj19, 12-13
„Jeżeli (mówi Jahwe do Żydów) jaki mężczyzna albo jaka kobieta będą wywoływać duchy albo wróżyć, będą ukarani śmiercią. Kamieniami zabijecie ich.” Kpł 20, 27
„Jeżeli córka kapłana (mówi Jahwe do Żydów) bezcześci siebie nierządem, bezcześci przez to swojego ojca. Będzie spalona w ogniu.” Kpł 21, 9
„Powiesz (mówi Jahwe do Mojżesza) Izraelitom: Ktokolwiek bluźni imieniu Pana (znaczy się Jahwe), będzie ukarany śmiercią. Cała społeczność ukamienuje go. Zarówno tubylec, jak i przybysz będzie ukarany śmiercią za bluźnierstwo przeciwko Imieniu.” Kpł 21, 16-23
„Rzekł Pan (znaczy się Jahwe) do Mojżesza: «Przez sześć dni będzie wykonywać pracę, ale dzień siódmy będzie szabatem odpoczynku, poświęconym Panu, i dlatego ktokolwiek by wykonywał pracę w dniu szabatu, winien być ukarany śmiercią».” Wj 31, 12-15
„Gdy Izraelici przebywali na pustyni, spotkali człowieka zbierającego drwa w dzień szabatu. Wtedy przyprowadzili go ci, którzy go spotkali przy zbieraniu drew, do Mojżesza, Aarona i całego zgromadzenia. Zatrzymali go pod strażą, bo jeszcze nie zapadło postanowienie, co z nim należy uczynić. Pan (znaczy się Jahwe) zaś rzekł do Mojżesza: «Człowiek ten musi umrzeć - cała społeczność ma go poza obozem ukamienować». Wyprowadziło go więc całe zgromadzenie poza obóz i ukamienowało według rozkazu, jaki wydał Pan (znaczy się Jahwe) Mojżeszowi.” Lb 15, 32-36
„Ktokolwiek (mówi Jahwe) złorzeczy ojcu albo matce, będzie ukarany śmiercią. Ktokolwiek cudzołoży z żoną bliźniego, będzie ukarany śmiercią i cudzołożnik, i cudzołożnica. Ktokolwiek obcuje cieleśnie z żoną swojego ojca, odsłania nagość ojca: będą ukarani śmiercią oboje. Ktokolwiek obcuje cieleśnie z synową, będzie razem z nią ukarany śmiercią. Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią. Jeżeli kto bierze za żonę kobietę i jej matkę, dopuszcza się rozpusty: on i ona będą spaleni w ogniu, aby nie było rozpusty wśród was. Ktokolwiek obcuje cieleśnie ze zwierzęciem wylewając nasienie, będzie ukarany śmiercią. Zwierzę także zabijecie. Jeśli kobieta zbliży się do jakiegoś zwierzęcia, aby z nim się złączyć, zabijesz i kobietę, i zwierzę. Oboje będą ukarani śmiercią. Jeżeli kto weźmie swoją siostrę, córkę swojego ojca albo swojej matki i będzie oglądał jej nagość, a ona będzie oglądać jego nagość (znaczy się będą się bzykać), jest to czyn haniebny, oboje będą zgładzeni w obecności synów ich ludu.” Kpł 20, 9-17
Mój komentarz:
1. Jahwe wprost uwielbia karać śmiercią (to są tylko przykłady), a w szczególności ukamienowywać i palić na stosie. Ale wiadomo, że jakie czasy i jaki naród, taki bóg czy diabeł.
2. Ciekawe jest to, że w tej krwawej wyliczance z ostatniego cytatu nie ma zestawu ojciec-córka. Wcześniej (Kpł 18, 6-18) jest podobna wyliczanka, i tam też nie ma zestawu ojciec-córka. Owszem zestaw syn-matka jest, ale ojciec-córka nie. Więc bzyknięcie córki przez żydowskiego tatusia nie podlegało żadnej karze, bo przecież zgodnie z nauką moralną Jahwe córka była jego własnością. Ale wiadomo, że jakie czasy i jaki naród, taki bóg czy diabeł i jego nauki moralne.

----------------------------------------------------------------------------------------

„Jeśli ktoś (mówi Jahwe do Żydów) będzie miał syna nieposłusznego i krnąbrnego, nie słuchającego upomnień ojca ani matki, tak że nawet po upomnieniach jest im nieposłuszny, ojciec i matka pochwycą go, zaprowadzą do bramy, do starszych miasta, i powiedzą starszym miasta: «Oto nasz syn jest nieposłuszny i krnąbrny, nie słucha naszego upomnienia, oddaje się rozpuście i pijaństwu». Wtedy mężowie tego miasta będą kamienowali go, aż umrze.” Pwt 21, 18-21
Mój komentarz:
Jahwe nakazuje kamieniować żydowskich dziwkarzy i opojów, i to nie jest problem.
Tu istotne jest to, że nauka moralna Jahwe jest taka, że to rodzice mają obowiązek wydać syna na ukamienowanie. Ale wiadomo, że jakie czasy i jaki naród, taki bóg czy diabeł i jego nauki moralne.


Część 8


„Nie będziesz zabijał.” Wj 20, 13
Mój komentarz:
To jest wprowadzający w błąd skróty myślowy. W świetle wcześniejszych treści, nauka moralna Jahwe w pełnym brzmieniu jest taka:
Nie będziesz Żydzie zabijał innych Żydów, no chyba że ci nakażę. A wszystkich innych możesz Żydzie mordować.
Ale wiadomo, że jakie czasy i jaki naród, taki bóg czy diabeł i jego nauki moralne.

----------------------------------------------------------------------------------------

„Nie będziesz kradł.” Wj 20, 15
Mój komentarz:
To jest wprowadzający w błąd skróty myślowy. W świetle wcześniejszych treści, nauka moralna Jahwe w pełnym brzmieniu jest taka:
Nie będziesz Żydzie okradał innych Żydów, no chyba że ci nakażę. A wszystkich innych możesz Żydzie rabować.
Ale wiadomo, że jakie czasy i jaki naród, taki bóg czy diabeł i jego nauki moralne.

----------------------------------------------------------------------------------------

„Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego».” Wj 20, 17
Mój komentarz:
W świetle wcześniejszych treści, nauka moralna Jahwe w prawdziwym i pełnym brzmieniu jest taka:
Nie będziesz Żydzie pożądał domu innego Żyda. Nie będziesz Żydzie pożądał żony innego Żyda, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do innego Żyda. A wszystko inne możesz Żydzie pożądać.
Ale wiadomo, że jakie czasy i jaki naród, taki bóg czy diabeł i jego nauki moralne.


Część 9


„Gdy (Lot) mieszkał z dwiema swymi córkami w pieczarze, rzekła starsza do młodszej: «Ojciec nasz wprawdzie już stary, ale nie ma w tej okolicy mężczyzny, który by przyszedł do nas na sposób wszystkim właściwy. Chodź więc, upoimy ojca naszego winem i położymy się z nim, a tak będziemy miały potomstwo z ojca naszego». Upoiły więc swego ojca winem tej samej nocy; wtedy starsza poszła i położyła się przy ojcu swoim, on zaś nawet nie wiedział ani kiedy się kładła, ani kiedy wstała. Nazajutrz rzekła starsza do młodszej: «Oto ostatniej nocy ja spałam z ojcem; upójmy go winem także tej nocy i idź ty, i śpij z nim, abyśmy obie miały potomstwo z ojca naszego». Upoiły więc i tej nocy ojca swego winem i poszła młodsza i położyła się przy nim; a on nawet nie wiedział, kiedy się kładła i kiedy wstała. I tak obie córki Lota stały się brzemienne za sprawą swego ojca.” Rdz 19, 30-36
Mój komentarz:
To jest przeinaczony przez żydowskich redaktorów Starego Testamentu obraz rzeczywistości – bo jaki ojciec mógłby być tak pijany żeby nie wiedzieć, że córka mu włazi na *****? To jest zakamuflowany opis tego, że jeżeli zaszły jakieś szczególne okoliczności tak, że nie było komu zapłodnić córkę, to żydowski tatuś brał sprawy w swoje ręce, a raczej na swojego *****. I znamienne jest to, że w tym opisie nie ma nic o tym, że to prokreacyjne bzykanie się ojca z córkami jest wbrew naukom moralnym Jahwe. Ale wiadomo, że jakie czasy i jaki naród, taki bóg czy diabeł i jego nauki moralne.

----------------------------------------------------------------------------------------

„Abimelek wezwał Abrahama i rzekł mu: «Cóżeś nam uczynił? Cóż ci zawiniłem, że o mało nie doprowadziłeś mnie i moich poddanych do wielkiego grzechu? Postąpiłeś ze mną tak, jak nie powinno się postępować!» I zapytał Abimelek Abrahama: «Jaki miałeś zamiar, czyniąc to?» Abraham odpowiedział: «Bo myślałem: Na pewno nie ma tu [u ludzi] bojaźni Bożej i zabiją mnie z powodu mej żony. Zresztą jest ona rzeczywiście moją siostrą, jako córka ojca mego, lecz innej matki».” Rdz 20, 9-12
Mój komentarz:
To jest potwierdzenie, że u dawnych Żydów związki kazirodcze występowały i to oficjalnie. Ale najważniejsze jest to, że także i tutaj Jahwe nie ma nic przeciwko. A wręcz przeciwnie, Jahwe hołubi Abrahama, który w takim kazirodczym związku żyje. Ale wiadomo, że jakie czasy i jaki naród, taki bóg czy diabeł i jego nauki moralne.


Część 10


„Szatan na to do Pana (znaczy się Jahwe): «Czyż za darmo Hiob czci Boga (znaczy się Jahwe)? Czyż Ty nie ogrodziłeś zewsząd jego samego, jego domu i całej majętności? Pracy jego rąk pobłogosławiłeś, jego dobytek na ziemi się mnoży. Wyciągnij, proszę, rękę i dotknij jego majątku! Na pewno Ci w twarz będzie złorzeczył». Rzekł Pan (znaczy się Jahwe) do szatana: «Oto cały majątek jego w twej mocy. Tylko na niego samego nie wyciągaj ręki». I odszedł szatan sprzed oblicza Pańskiego.” Hi 1, 9-12
„Na to szatan odpowiedział Panu (znaczy się Jahwe): «Skóra za skórę. Wszystko, co człowiek posiada, odda za swoje życie. Wyciągnij, proszę, rękę i dotknij jego kości i ciała. Na pewno Ci w twarz będzie złorzeczył». I rzekł Pan do szatana: «Oto jest w twej mocy. Życie mu tylko zachowaj!»” Hi 2, 4-6
Mój komentarz:
Najpierw Jahwe z szatanem założyli się o to czy Hiob będzie złorzeczył Jahwe po tym jak szatan mu wszystko zabierze, łącznie z dziećmi. A gdy okazało się, że nie złorzeczył, to Jahwe z szatanem założyli się o to czy Hiob będzie złorzeczył Jahwe po tym jak szatan ześle na Hioba choroby, a trąd w szczególności.
A teraz weźmy hipotetyczną sytuację gdzie właściciel kochającego go psa poddaje podobnym próbom, a jednocześnie rozpowiada, że jest w tym moralna głębia. Dla każdego normalnego człowieka taki ktoś jest sadystyczmo-psychopatycznym dewiantem moralnym. Więc dla każdego normalnego człowieka Jahwe jest sadystyczno-psychopatycznym dewiantem moralnym, a przynajmniej fikcyjnym sadystyczno-psychopatycznym dewiantem moralnym. Ale wiadomo, że jakie czasy i jaki naród, taki bóg czy diabeł.


Część 11


„«Zgładzę (mówi Jahwe) ludzi, których stworzyłem, z powierzchni ziemi: ludzi, bydło, zwierzęta pełzające i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłem».” Rdz 6, 7
„«Postanowiłem (mówi Jahwe) położyć kres istnieniu wszystkich ludzi, bo ziemia jest pełna wykroczeń przeciw mnie; zatem zniszczę ich wraz z ziemią».” Rdz 6, 13
„«Sprowadzę (mówi Jahwe) na ziemię potop, aby zniszczyć wszelką istotę pod niebem, w której jest tchnienie życia; wszystko, co istnieje na ziemi, wyginie».” Rdz 6, 17
„«Spuszczę (mówi Jahwe) na ziemię deszcz, który będzie padał czterdzieści dni i czterdzieści nocy, aby wyniszczyć wszystko, co istnieje na powierzchni ziemi».” Rdz 7, 4
„I tak Bóg (znaczy się Jahwe) wygubił doszczętnie wszystko, co istniało na ziemi, od człowieka do bydła, zwierząt pełzających i ptactwa powietrznego; wszystko zostało doszczętnie wytępione z ziemi.” Rdz 7, 23
Mój komentarz:
1. Jahwe stworzył ludzi takimi jakimi są, a potem zesłał na nich potop jako karę za to, że są jacy są – Jahwe to jest gigant diabelskiej logiki.
2. Jahwe jest największym masowym mordercą w historii, a przynajmniej w historii literatury. Ale wiadomo, że jakie czasy i jaki naród, taki bóg czy diabeł.

----------------------------------------------------------------------------------------

„Pan (znaczy się Jahwe) spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia od Pana . I tak zniszczył te miasta oraz całą okolicę wraz ze wszystkimi mieszkańcami miast, a także roślinność.” Rdz 19, 24
Mój komentarz:
Z pewnością na długo przed redakcją Starego Testamentu przez żydowskich czcicieli Jahwe, wydarzyła się jakaś naturalna katastrofa – prawdopodobnie upadek wielkiego kamienia z kosmosu – która zmiotła z powierzchni ziemi co najmniej dwa wymienione miasta. A ponieważ dla żydowskich redaktorów Starego Testamentu wszystko co się działo, działo się z woli Jahwe, to także za zniszczeniem Sodomy i Gomory stał tenże Jahwe. Ale trzeba było nadać temu jakiś moralny sens. Więc czciciele Jahwe wymyślili bajkę jakoby mieszkańcy tych miast byli zdegenerowanymi pederastami biegającymi z wywieszonymi ozorami i fujarami za wszystkim co nie zdążyło uciec na drzewo (Rdz 19, 3-5), i że to jest kara Jahwe za niemoralność mieszkańców. Ale czy gdyby w dzisiejszych czasach ktoś w swawolnym Hamburgu zdetonował bombę atomową w walizce, a później ogłosił, że to kara za niemoralność mieszkańców, to czy to zostałoby uznane przez normalnych ludzi za czyn moralny i sprawiedliwy? Oczywiście, że nie. Uznano by, że ten kto tego dokonał jest obłąkanym masowym mordercą. Więc dla współczesnych normalnych ludzi Jahwe jest obłąkanym masowym mordercą, a przynajmniej fikcyjnym obłąkanym masowym mordercą. Ale wiadomo, że jakie czasy i jaki naród, taki bóg czy diabeł.


Część 12


„Jeżeli (mówi Jahwe do Żydów) zaś nie będziecie Mnie słuchać i nie będziecie wykonywać tych wszystkich nakazów, jeżeli będziecie gardzić moim ustawami, jeżeli będziecie się brzydzić moimi wyrokami, tak że nie będziecie wykonywać moich nakazów i złamiecie moje przymierze, to i Ja obejdę się z wami odpowiednio: ześlę na was przerażenie, wycieńczenie i gorączkę, które prowadzą do ślepoty i rujnują zdrowie. Wtedy na próżno będziecie siali wasze ziarno. Zjedzą je wasi nieprzyjaciele. Zwrócę oblicze przeciwko wam, będziecie pobici przez nieprzyjaciół. Ci, którzy was nienawidzą, będą rządzili wami, a wy będziecie uciekać nawet wtedy, kiedy was nikt nie będzie ścigał.” Kpł 26, 14-17
„Jeżeli (dalej mówi Jahwe do Żydów) i wtedy nie będziecie Mnie słuchać, będę w dalszym ciągu karał was siedem razy więcej za wasze grzechy. Rozbiję waszą dumną potęgę, sprawię, że niebo będzie dla was jak z żelaza, a ziemia jak z brązu. Na próżno będziecie się wysilać – wasza ziemia nie wyda żadnego plonu, a drzewo na ziemi nie da owoców.” Kpł 26, 18-20
„Jeżeli (dalej mówi Jahwe do Żydów) [nadal] będziecie postępować Mnie na przekór i nie zechcecie Mnie słuchać, ześlę na was siedmiokrotne kary za wasze grzechy: ześlę na was dzikie zwierzęta, które pożrą wasze dzieci, zniszczą bydło, zmniejszą zaludnienie, tak że wasze drogi opustoszeją.” Kpł 26, 21-22
„Jeżeli (dalej mówi Jahwe do Żydów) i wtedy nie poprawicie się i będziecie postępować Mnie na przekór, to i Ja postąpię wam na przekór i będę was karał siedmiokrotnie za wasze grzechy. Ześlę na was miecz, który się pomści za złamanie przymierza. Jeżeli wtedy schronicie się do miast, ześlę zarazę pomiędzy was, tak że wpadniecie w ręce nieprzyjaciół. Rozbiję wam podporę chleba, tak że dziesięć kobiet będzie piec chleb w jednym piecu. Będą wam wydzielać chleb na wagę, tak że jedząc nie będziecie syci.” Kpł26, 23-26
„Jeżeli (dalej mówi Jahwe do Żydów) i wtedy nie będziecie Mi posłuszni i będziecie Mi postępować na przekór, to i Ja z gniewem wystąpię przeciwko wam i ześlę na was siedmiokrotne kary za wasze grzechy. Będziecie jedli ciało synów i córek waszych. Zniszczę wasze wyżyny słoneczne, rozbiję wasze stele, rzucę wasze trupy na trupy waszych bożków, będę się brzydzić wami. Zamienię w ruiny wasze miasta, spustoszę wasze miejsca święte, nie będę wchłaniał przyjemnej woni waszych ofiar. Ja sam spustoszę ziemię, tak że będą się zdumiewać wasi wrogowie, którzy ją wezmą w posiadanie. Was samych rozproszę między narodami, dobędę za wami miecza, ziemia wasza będzie spustoszona, miasta wasze zburzone. Wtedy ziemia będzie obchodzić swoje szabaty przez wszystkie dni swego spustoszenia, a wy będziecie w kraju nieprzyjaciół. Wtedy ziemia będzie odpoczywać i obchodzić swoje szabaty. Przez wszystkie dni swego spustoszenia będzie obchodzić szabat, którego nie obchodziła w latach szabatowych, kiedy w niej mieszkaliście. Co się zaś tyczy tych, co pozostaną, ześlę do ich serc lękliwość w ziemi nieprzyjaciół, będzie ich ścigać szmer unoszonego wiatrem liścia, będą uciekać jak od miecza, będą padać nawet wtedy, kiedy nikt nie będzie ich ścigał. Będą się przewracać jeden na drugiego, jak gdyby przed mieczem, chociaż nikt nie będzie ich ścigał. Nie będziecie mogli ostać się przed nieprzyjaciółmi. Zginiecie między narodami, pochłonie was ziemia nieprzyjacielska. A ci, którzy pozostaną z was, zgniją z powodu swego przestępstwa w ziemiach nieprzyjacielskich, z powodu przestępstw swoich przodków zgniją, tak jak i oni.” Kpł26, 27-39
Mój komentarz:
Na pierwszy rzut oka wydaje się, że Jahwe potrzebuje bardzo specjalistycznej pomocy lekarskiej, ale w tym diabelskim szaleństwie jest metoda. Otóż, Żydzi mieli Jahwe w d**** i gremialnie przerzucali się na innych bogów – o czym w następnej części.


Część 13


„Wówczas Izraelici (znaczy się Żydzi) czynili to, co złe w oczach Pana (znaczy się Jahwe) i służyli Baalom. Opuścili Boga swoich ojców, Jahwe, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, i poszli za cudzymi bogami, którzy należeli do ludów sąsiednich. Oddawali im pokłon. Opuścili Pana (znaczy się Jahwe) i służyli Baalowi i Asztartom.” Sdz 2, 11-13
„Ale i sędziów swoich nie słuchali, gdyż uprawiali (Żydzi) nierząd z innymi bogami, oddawali im pokłon. Zboczyli szybko z drogi, po której kroczyli ich przodkowie, którzy słuchali przykazań Pana: ci tak nie postępowali.” Sdz 2, 17
„Mieszkali więc Izraelici (znaczy się Żydzi) wśród Kananejczyków, Chetytów, Amorytów, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebusytów, żenili się z ich córkami i własne swoje córki dawali ich synom za żony, a także służyli ich bogom. Izraelici (znaczy się Żydzi) popełniali to, co złe w oczach Pana (znaczy się Jahwe). Zapominali o Panu, Bogu swoim (znaczy się Jahwe), a służyli Baalom i Aszerom.” Sdz 3, 5-7
„Po śmierci jednak Gedeona Izraelici (znaczy się Żydzi) znów się odwrócili [od Pana (znaczy się Jahwe)]. Uprawiali nierząd z Baalami i ustanowili Baal-Berita swoim bogiem.” Sdz 8, 33
„Kiedy Salomon zestarzał się, żony zwróciły jego serce ku bogom obcym i wskutek tego serce jego nie pozostało tak szczere wobec Pana, Boga jego (znaczy się Jahwe), jak serce jego ojca, Dawida. Zaczął bowiem czcić Asztartę, boginię Sydończyków, oraz Milkoma, ohydę Ammonitów. Salomon dopuścił się więc tego, co jest złe w oczach Pana (znaczy się Jahwe), i nie okazał pełnego posłuszeństwa Panu (znaczy się Jahwe), jak Dawid, jego ojciec. Salomon zbudował również posąg Kemoszowi, bożkowi moabskiemu, na górze na wschód od Jerozolimy, oraz Milkomowi, ohydzie Ammonitów.” 1Krl 11, 1-7
Mój komentarz:
Nawet Salomon miał Jahwe w d*** i przerzucił się na innych bogów.
A kult Jahwe był podtrzymywany przez jego kapłanów jedynie za pomocą bezwzględnego terroru – o czym w następnej części.


Część 14


„Zatrzymał się Mojżesz w bramie obozu i zawołał: «Kto jest za Panem (znaczy się za Jahwe), do mnie!» A wówczas przyłączyli się do niego wszyscy synowie Lewiego. I rzekł do nich: «Tak mówi Pan, Bóg Izraela (znaczy się Jahwe): "Każdy z was niech przypasze miecz do boku. Przejdźcie tam i z powrotem od jednej bramy w obozie do drugiej i zabijajcie: kto swego brata, kto swego przyjaciela, kto swego krewnego"». Synowie Lewiego uczynili według rozkazu Mojżesza, i zabito w tym dniu około trzech tysięcy mężów.” Wj 32, 25-28
„Jeśli się znajdzie (mówi Jahwe do Żydów) u ciebie w jednym z miast twoich, danych ci przez Pana, Boga twego (znaczy się Jahwe), mężczyzna lub kobieta, ktoś, kto czynić będzie to, co jest złe w oczach Pana, Boga twego (znaczy się Jahwe), przestępując Jego przymierze, przechodząc do bogów obcych, by służyć im i oddawać pokłon, jak słońcu, księżycowi lub całemu wojsku niebieskiemu, czego nie nakazałem - skoro ci to zostanie doniesione, wysłuchasz i zbadasz dokładnie sprawę. Jeśli okaże się prawdą, że taką ohydę popełniono w Izraelu, zaprowadzisz tego mężczyznę lub kobietę - którzy tej złej rzeczy się dopuścili - do bramy miasta i będziesz tego mężczyznę lub tę kobietę kamienował, aż śmierć nastąpi.” Pwt 17, 2-5
„Jeśli cię będzie pobudzał skrycie twój brat, syn twojej matki, twój syn lub córka albo żona, co na łonie twym spoczywa albo przyjaciel tak ci miły, jak ty sam, mówiąc: «Chodźmy, służmy bogom obcym», bogom, których nie znałeś ani ty, ani przodkowie twoi - jakiemuś spośród bóstw okolicznych narodów, czy też dalekich od jednego krańca ziemi do drugiego - nie usłuchasz go, nie ulegniesz mu, nie spojrzysz na niego z litością, nie będziesz miał miłosierdzia, nie będziesz taił jego przestępstwa. Winieneś go zabić, pierwszy podniesiesz rękę, aby go zgładzić, a potem cały lud. Ukamienujesz go na śmierć, ponieważ usiłował cię odwieść od Pana, Boga twojego (znaczy się Jahwe).” Pwt 13, 2-12
„Gdy przebywali w Szittim, zaczął lud (znaczy się Żydzi) uprawiać nierząd z Moabitkami. One to nakłaniały lud do brania udziału w ofiarach składanych ich bożkom. Lud spożywał dary ofiarne i oddawał pokłon ich bogom. Izrael (znaczy się Żydzi) przylgnął do Baal-Peora, i gniew Pana zapłonął przeciw niemu. I rzekł Pan do Mojżesza: «Zbierz wszystkich [winnych] przywódców ludu i powieś ich dla Pana (znaczy się dla Jahwe) wprost słońca, a wtedy odwróci się zapalczywość gniewu Pana (znaczy się Jahwe) od Izraela». Rozkazał więc Mojżesz sędziom Izraela: «Zabijajcie każdego z waszych ludzi, którzy się przyłączyli do Baal-Peora».” Lb 25, 1-5
Mój komentarz:
Ale pomimo krwawego terroru kapłanów Jahwe, Żydzi mieli Jahwe coraz głębiej w d***. Tak, że w końcu został już tylko ostatni kapłan Jahwe – o czym w części ostatniej.


Część ostatnia


„Eliasz przemówił do ludu (znaczy się do Żydów): «Tylko ja sam ocalałem jako prorok Pański, proroków zaś Baala jest czterystu pięćdziesięciu. Wobec tego niech nam dadzą dwa młode cielce. Oni niech wybiorą sobie jednego cielca i porąbią go oraz niech go umieszczą na drwach, ale ognia niech nie podkładają! Ja zaś oprawię drugiego cielca oraz umieszczę na drwach i też ognia nie podłożę. Potem wy będziecie wzywać imienia waszego boga, a następnie ja będę wzywać imienia Pana, aby okazało się, że ten Bóg, który odpowie ogniem, jest [naprawdę] Bogiem». Całylud, odpowiadając na to, zawołał: «Dobry pomysł!» Wzięli (prorocy Baala) więc cielca i oprawili go, a potem wzywali imienia Baala od rana aż do południa, wołając: «O Baalu, odpowiedz nam!» Ale nie było ani głosu, ani odpowiedzi. Zaczęli więc tańczyć przyklękając przy ołtarzu, który przygotowali. Kiedy zaś nastało południe, Eliasz szydził z nich, mówiąc: «Wołajcie głośniej, bo to bóg! Więc może zamyślony albo jest zajęty, albo udaje się w drogę. Może on śpi, więc niech się obudzi!» Ale nie było ani głosu, ani odpowiedzi, ani też dowodu uwagi. Wreszcie Eliasz przemówił do ludu (znaczy się do Żydów): «Zbliżcie się do mnie!» A oni przybliżyli się do niego. Potem Eliasz wziął dwanaście kamieni według liczby pokoleń potomków Jakuba, któremu Pan powiedział: «Imię twoje będzie Izrael». Następnie ułożył kamienie na kształt ołtarza ku czci Pana i wykopał dokoła ołtarza rów o pojemności dwóch sea ziarna. Potem ułożył drwa i porąbawszy młodego cielca, położył go na tych drwach i rozkazał: «Napełnijcie cztery dzbany wodą i wylejcie do rowu oraz na drwa!» I tak zrobili. Potem polecił: «Wykonajcie to drugi raz!» Oni zaś to wykonali. I znów nakazał: «Wykonajcie trzeci raz!» Oni zaś wykonali to po raz trzeci, aż woda oblała ołtarz dokoła i napełniła też rów. Następnie w porze składania ofiary z pokarmów prorok Eliasz wystąpił i rzekł: «O Panie, Boże Abrahama, Izaaka oraz Izraela! Niech dziś będzie wiadomo, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twój sługa na Twój rozkaz to wszystko uczyniłem. Wysłuchaj mnie, o Panie! Wysłuchaj, aby ten lud zrozumiał, że Ty, o Panie, jesteś Bogiem i Ty nawróciłeś ich serce». A wówczas spadł ogień od Pana i strawił żertwę i drwa oraz kamienie i muł, jako też pochłonął wodę z rowu. Cały lud to ujrzał i upadł na twarz, a potem rzekł:«Naprawdę Jahwe jest Bogiem! Naprawdę Pan jest Bogiem!» Eliasz zaś im rozkazał: «Chwytajcie proroków Baala! Niech nikt z nich nie ujdzie!» Zaraz więc ich schwytali. Eliasz zaś sprowadził ich do potoku Kiszon i tam ich wytracił.” 1Krl 18, 20-40
Mój komentarz:
Gdyby nie ta diabelska intryga i diabelska sztuczka ostatniego kapłana Jahwe, to Jahwe już dawno temu wylądowałby na śmietniku historii – czyli tam gdzie jest jego właściwe miejsce. A zamiast tego, ten nic nieznaczący żydowski Jahwe jest dzisiaj czczony przez miliardy ludzi jako wszechmocny Bóg; przy czym niemal wszyscy z tych czcicieli nie mają żadnego pojęcia kogo tak naprawdę czczą, jakie są jego prawdziwe nauki moralne, a nawet nie wiedzą jakie jest jego imię.

----------------------------------------------------------------------------------------

„Kiedy (mówi Jahwe do Żydów) będziecie potrzebowali niewolników i niewolnic, to będziecie ich kupowali od narodów, które są naokoło was. Także będziecie kupowali dzieci przychodniów osiadłych wśród was, przychodniów i potomków ich, urodzonych w waszym kraju. Ci będą waszą (znaczy się Żydów) własnością. Zostawicie ich w dziedzictwie waszym synom, aby ich posiadali na własność, na zawsze. Będziecie ich uważać za niewolników.” Kpł 25, 44-46
„Jeśli (mówi Jahwe do Żydów) podejdziesz pod miasto, by z nim prowadzić wojnę, [najpierw] ofiarujesz mu pokój, a ono ci odpowie pokojowo i bramy ci otworzy, niech cały lud, który się w nim znajduje, zejdzie do rzędu robotników pracujących przymusowo, i będą ci (znaczy się Żydom) służyli.” Pwt 20, 10-11
„Pan, Bóg twój (mówi Jahwe do Żydów), pobłogosławił ci tak, jak ci to powiedział. Będziesz pożyczał wielu narodom, a sam od nikogo nie będziesz pożyczał; będziesz panował nad wielu narodami, a one nad tobą nie zapanują.” Pwt 15, 6
Mój komentarz:
Ale najśmieszniejsze jest to, że ten żydowski Jahwe – urojony przez Żydów na potrzeby Żydów, i który serdecznie gardzi wszystkimi nie-Żydami, życzy im wszystkiego najgorszego i widzi ich jedynie w roli niewolników Żydów – jest czczony przez miliardy nie-Żydów jako miłujący ich Bóg-Ojciec.

Hi!!! Hi!!! Hi!!! Hi!!! Hi!!! Hi!!! Hi!!!
Hi!!! Hi!!! Hi!!! Hi!!! Hi!!! Hi!!!
Hi!!! Hi!!! Hi!!! Hi!!! Hi!!!
Hi!!! Hi!!! Hi!!! Hi!!!

Niezły diabeł z tego Jahwe.


(20-02-2024)


Kaziuk von Märchendorf
mail: kaziukvonmaerchendorf@gmail.comwww.cosmocomp.com