Cześć, jestem Kaziuk.

A poniżej jest mój wywód matematyczny, który przeprowadziłem zgodnie ze szczególną teorią względności, i który wykazuje, że teoria Einsteina jest bujdą na kosmicznych resorach.


Wywód Matematyczny Kaziuka.


**********************************************************

Ale najpierw przedstawię 2 fundamenty na których oparty jest mój wywód:
1. Gdy siła przyłożona do ciała wynosiła x, a do innego takiego samego ciała wynosiła 3x, to energia kinetyczna drugiego ciała jest 3 razy większa niż pierwszego.
2. Gdy po przyłożeniu siły x do ciała jego masa wzrosła 1 + 1 = 2 razy, to po przyłożeniu siły 3x do innego takiego samego ciała, jego masa wzrosła 1 + 3 = 4 razy.
Jeżeli uważasz, że te fundamenty są błędne, to nie czytaj dalej, bo mój wywód nie jest dla idiotów.

**********************************************************

I jeszcze uwaga:
Mój wywód ma charakter czysto matematyczny, więc wszelkie fizyczne parametry są w nim pominięte jako nie mające żadnego znaczenia dla końcowego wyniku; jedynym parametrem jest siła przyłożona do rakiety, której matematyczną jednostką miary jest wiadro węgla. Jeżeli nie rozumiesz tego matematycznego konceptu, to nie czytaj dalej, bo mój wywód nie jest dla idiotów.

**********************************************************


A teraz wyobraź sobie stację kosmiczną gdzieś w przestrzeni, która zgodnie ze szczególną teorią względności jest inercjalnym układem odniesienia. Na tej stacji jest obserwator i 3 rakiety: A, B i C.
Rys.1


I wszystkie rakiety mają taką samą masę spoczynkową x.
Rys.2


Teraz do pieca rakiety A wrzucono wiadro węgla.
Rys.3


W rezultacie rakieta A rozpędziła się do prędkości 0,866 prędkości światła względem stacji kosmicznej.
Rys.4


Więc teraz z punktu widzenia obserwatora na stacji kosmicznej, rakieta A ma masę 2x.
Rys.5


Więc jej energia kinetyczna wynosi:
Rys.6


A teraz do pieca rakiety B wrzucono 3 wiadra węgla.
Rys.7


W rezultacie energia kinetyczna rakiety B jest 3 razy większa niż rakiety A, i wynosi:
Rys.8


Dlatego teraz z punktu widzenia obserwatora na platformie, rakieta B ma masę 4x.
Rys.9


I tym samym z punktu widzenia obserwatora na platformie, prędkość rakiety B wynosi 0,9682c.
Rys.10


Teraz do rakiety C dołączono zapasowe wiadro węgla.
Rys.11


Wiadro węgla ma masę spoczynkową taką samą jaka jest masa spoczynkowa każdej rakiety.
Rys.12


Dlatego masa spoczynkowa zestawu, czyli rakiety C i zapasowego wiadra węgla, wynosi 2x.
Rys.13


Teraz do pieca rakiety C wrzucono 2 wiadra węgla.
Rys.14


A ponieważ 1 wiadro węgla sprawiło, że energia całkowita rakiety A wzrosła dwukrotnie, i wynosi:
Rys.15


to 2 wiadra węgla sprawiły, że energia całkowita zestawu też wzrosła dwukrotnie, i teraz wynosi:
Rys.16


Co znaczy, że teraz masa zestawu jest dwa razy większa.
Rys.17


I tym samym prędkość zestawu względem stacji kosmicznej wynosi 0,866c.
Rys.18


Ale zgodnie ze szczególną teorią względności, z punktu widzenia zestawu, zestaw jest w spoczynku a w ruchu z prędkością 0,866c jest stacja kosmiczna.
Rys.19


A teraz z rakiety C wypadł maluteńki kapsel.
Rys.20


A teraz do pieca rakiety C wrzucono zapasowe wiadro węgla.
Rys.21


W rezultacie rakieta C pognała względem kapsla z prędkością 0,866c (bo tak wcześniej pognała rakieta A względem stacji kosmicznej po wrzuceniu do jej pieca jednego wiadra węgla).
Rys.22


Szczególna teoria względności mówi, że skoro kapsel ma prędkość względem stacji kosmicznej wynoszącą 0,866c (bo taką prędkość miał zestaw), a rakieta C ma taką samą prędkość względem kapsla, to rakieta C względem stacji ma prędkość 0,9897c, co wynika z relatywistycznego składania prędkości.
Rys.23


Zatem zgodnie ze szczególną teorią względności, z punktu widzenia obserwatora na stacji kosmicznej, rakieta C ma masę około 7x.
Rys.24


Tak więc ze szczególnej teorii względności wynika, że gdy do pieca rakiety B wrzucono 3 wiadra węgla, to z punktu widzenia obserwatora na stacji, masa rakiety B wzrosła 4 razy, i wynosi 4x,
Rys.25


a gdy do pieca rakiety C wrzucono 3 wiadra węgla (najpierw 2 wiadra a potem 1 wiadro), to z punktu widzenia obserwatora na stacji, masa rakiety C wzrosła około 7 razy, i wynosi około 7x.
Rys.26


Zatem ze szczególnej teorii względności wynika, że:
Rys.27


Kaziuk von Märchendorf
mail: kaziukvonmaerchendorf@gmail.com

PS Tutaj jest mój list otwarty do każdej ludzkiej istoty.


(30-05-2024)


www.cosmocomp.com